Privacyverklaring Willard Loodgieter

In deze privacyverklaring vindt U onze gegevens, leest U wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (https://www.willardloodgieter.nl/) bezoekt, een offerte plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
WILLARD Loodgieter
Wilhelminastraat 34
3621 VG Breukelen
Telefoonnummer: 06-41812356
info@willardloodgieter.nl
Kvk-nummer 60526815
https://www.willardloodgieter.nl/

Laatste wijziging 15-05-2018

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen,ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, de uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

U hebt ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een email naar info@willardloodgieter.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens.Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist,onvolledig,niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op ander wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan hebt u recht op correctie van uw persoonsgegevens.Correctie houdt in verbetering,aanvulling,verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.Stuur uw verzoek naar info@willardloodgieter.nl.of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0641812356.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven.Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Heeft u direct hulp nodig?

Op alle werkzaamheden geef ik een garantie van 2 jaar. Bent u op zoek naar een loodgieter in de regio die beschikt over de nodige ervaring en vakkennis om alle klussen en projecten professioneel voor u te verzorgen? Zoekt u dan niet verder, u heeft Willard loodgieter tenslotte al gevonden. Informeert u naar alle mogelijkheden. Ik ga graag met u in gesprek om de werkzaamheden zo uit te voeren dat alles aansluit bij uw wensen en verwachtingen.